Индија: Кафуле во коешто појадокот се “плаќа“ со ѓубре

15

Индија отвора “кафуле за ѓубре“, што има задача да обезбеди храна за сиромашните граѓани во замена за ѓубре.

Земјата се соочува со висока стапка на сиромашно население, а во исто време и сериозен проблем со пластичниот отпад. Во Индија на дневна основа се произведуваат 26.000 тони пластичен отпад.

Сакајќи да се спојат овие два проблеми и да се најде заедничко решение, во централниот дел на земјата се отвора кафуле, што ќе нуди бесплатен оброк во замена за пластичен отпад. За пола килограм отпад се добива бесплатен појадок, а за килограм ѓубре цел оброк.

Во Индија се активни повеќе иницијативи и проекти за искористување на огромните количини пластичен отпад.

Фото: Pixabay