Интернешнел хотелс ќе ја акумулира добивката од 2015 година

18

kontinental-580x377-580x377

Акционерското друштво за хотелиерство и угостителство, Интернешнел хотелс донесе одлука за распоредување на добивката остварена минатата година.

“Утврдената нето добивка за 2015 година во износ од 2.817.792 денари не се распределува и се пренесува за наредната година како акумулирана добивка“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.