Исплатени субвенции за произведено и продадено млеко

4

На вкупно 6.446 сточари им се исплатени 120.079.652 денари субвенции за произведено и продадено кравјо, козјо и овчо млеко.

Поддршката изнесува 3,5 денари за секој произведен и продаден литар млеко.

Министерството за финансии денеска исплати и 4,6 милиони денари на граѓаните од Кривогаштани како надомест на штетата од поплавите во јануари и февруари годинава.