Македонијатурист проектира добивка од над 140 милиони денари во 2015

35

makedonija turist

Акционерското друштво Македонијатурист проектира добивка од редовно работење во износ од 140.478.478 денари, стои во бизнис планот на компанијата, објавен на Македонска берза.

“Бизнис планот за 2015 година е проектиран во услови на бавен економски раст на глобалните економски активности и проценета ниска стапка на инфлација, како и проекција во услови на благ пораст на БДП во земјата, зголемени цени на прозводите на мало и пораст на личната потрошувачка“, стои во соопштението на компанијата.

Проектирано е, како што се наведува, за идната година да се оствари раст на вкупните приходи од 4% и вкупни трошоци приближно колку претходната гоидна.

“Планираните инвестиции за тековно и инвестиционо одржување се на пониско ниво од претходната година, а истите се планирани со помал обем со оглед на тоа дека неколку крупни зафати се завршени во изминатите години. Бруто добивката за 2015 година е за 10% поголема од очекуваната остварена во 2014 година“, стои во бизнис планот на Македонијатурист.

Македонијатурист е компанија од областа на угостителството и туризмот. Таа е сопственик на хотелите: Holiday Inn, Best Western Hotel Turist, Best Western Hotel Bellevue, Водно, Јадран и Бристол. Во рамки на компанијата се и рестораните Пивница и Огниште во рамки на Holiday Inn Скопје.