Макотекс прокнижи загуба од над 5 милиони денари

6

makoteks

Компанијата Макотекс евидентираше вкупна сеопфатна загуба од 5.055.000 денари во период од 01.01. до 30.06.2015 година, покажува неконсолидираниот биланс на успех.

Истиот период лани, Макотекс прикажа загуба од 2.807.000 денари.

Вкупните приходи од продажба во првото полугодие од оваа година е 8.958.000 денари, додека во истиот период лани тие беа на ниво од 8.563.000 денари.