Надворешниот заем на турскиот приватен сектор бележи намалување

3

Неподмирените заеми на турските претприемачи добиени од странство, во август бележат намалување, споредено со крајот на 2017, велат од Централната банка на Турција.

Со исклучок на трговските кредити, краткорочните кредити на приватниот сектор во август изнесувале 17 милијарди што е намалување за 1,6 долари споредено со крајот на минатата година. Од нив 77,8% отпаѓаат на обврските на финансиските институции, пишува Hurriyet.

Заклучно со август, долгорочните кредити изнесуваа 219,4 милијарди долари, или тие биле намалени за 2,4 милијарди долари во однос на истиот период, додека учеството на нефинансиските институции изнесувало 50,5%.

Според турската Централна банка, главните отплати за вкупните неподмирени кредити на приватниот сектор добиени од странство изнесуваа 68,7 милијарди долари за следните 12 месеци.