НБРМ: Објавен нов едукативен текст од серијалот Економија за секого

24

Серијалот Економија за секого содржи текстови коишто накратко обработуваат значајни прашања од доменот на работењето на централната банка, работењето на деловните банки и макроекономијата.

Преку едноставен и разбирлив начин, се објаснети соодветните теми, за да бидат појасни за широката јавност, што би придонесло за подигнување на финансиската едукација на населението во нашата земја.

Целосниот текст Што треба да знаете за колатералот при барање кредит од банка?, можете да го прочитате на следнов линк.

Фото: НБРМ