Пандемијата ја намали потрошувачката на струја

8

Откако почна интензивно да се шири пандемијата во Европа, кон средината на март оваа година, земјите членки на  Европската Унија воведоа карантин. Тоа подразбираше затворање на фабрики, училишта, ресторани, хотели и голем број луѓе останаа во своите домови.

Мерките почнаа да се разлабавуваат на крајот на април и на почетокот на мај, поради што податоците на Eurostat покажуваат намалена потрошувачка на електрична енергија кај сите земји. Вкупната потрошувачка во мај оваа година на ниво на ЕУ беше за 10,5% пониска одошто во истиот месец меѓу 2016 и 2019 година.

Земји во коишто има најголем пад на потрошувачката на струја се: Шпанија и Полска (-13,7% во споредба со мај 2019 година), Словенија (-13,4%), Хрватска (-11,9%), Романија (-11,8%) и Португалија (-11,6%).

Интересен е фактот што во пет земји членки месечната потрошувачка за електрична енергија во април и мај годинава никогаш не била пониска во тие месеци во годините од 2016 до 2019-та, а тие се: (Бугарија, Данска, Естонија, Малта и Шведска).

Фото: Freepik