Пораст на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување

4

Во третото тримесечје од 2020 година, во споредба со второто тримесечје од 2020 година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 1,8%, трошоците за материјали се пониски за 0,4%, а трошоците за вработените се повисоки за 6,3%.

Во третото тримесечје од 2020 година, во споредба со третото тримесечје од 2019  година, трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домување се повисоки за 1,1%, трошоците за материјали се пониски за 2,6% и трошоците за вработените се повисоки за 9,4%.

Фото: Freepik