Продолжено работно време на Регионалните дирекции на УЈП од 1 октомври

29

Од 1 октомври 2014 година, сите Регионални дирекции на УЈП (Скопје, Битола, Штип, Тетово и Кавадарци) ќе работат со продолжено работно време до 18 часот во работните денови и до 14 часот во сабота.

“Поради совпаѓање на работното време на голем дел од физичките и правните лица со работното време на УЈП, странките често немаат можност во текот на предвиденото работно време да ги завршат своите обврски. Од тие причини, го продолжуваме работното време на шалтерите на УЈП со што нашите услуги ќе бидат подостапни за граѓаните и фирмите”, стои на интернет страната на УЈП.

Продолженото работно време за даночните одделенија на Управата за јавни приходи во Прилеп, Охрид, Гостивар, Кичево, Струмица, Куманово, Велес и Гевгелија ќе почне да се применува од 1 јануари 2015 година.