Во јули 2022 се издадени 422 одобренија за градење, 5.4% помалку во однос на истиот месец лани

21
Според податоците на Државниот завод за статистика во јули 2022 се издадени 422 одобренија за градење, што е за 5.4% помалку во однос на истиот месец од претходната година.
Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 6 206 757 илјади денари, што е за 37.6% помалку во однос на истиот месец од претходната година.
Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 250 (59.2%) се наменети за објекти од високоградба, 46 (10.9%) за објекти од нискоградба и 126 (29.9%) за објекти за реконструкција.
Од вкупно 422 објекти, на 267 (63.3%) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 155 (36.7%) објект инвеститори се деловни субјекти.
Во извештајниот период е предвидена изградба на 907 станови, со вкупна корисна површина од 81 059 м2.