Во јуни вкупно биле потрошени 534.935 МWh електрична енергија

13

Според податоците на Државниот завод за статистика, во јуни 2019 година вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 534.935 МWh електрична енергија, 26.590 мил. нм3 природен гас, 404.496 тони јаглен и 85.948 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 86,4 % во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 94,6 % од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Фото:Pexels