Загубата на Макотекс ќе се покрива од акумулираната добивка

32

makoteks (1)Макотекс донесе одлука за покривање на загубата за 2015 година.

“Загубата за финансиската 2015 година во износ од 7.493.083 денари се пренесува во акумулирана загуба, којашто изнесува 354.033.758 денари“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.