Загубата на РЖ Институт ќе се покрива од акумулираната добивка

3

rz-institut-portfolio-580x221

Собранието на акционери на РЖ Институт донесе одлука за покривање на нето загубата остварена во 2015 година.

“Нето загубата во износ од 58.819.403 денари, остварена во 2015 година, се покрива во целост од акумулираната добивка“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.

РЖ Институт е компанија што произведува алуминиум и алуминиумски гранули, огноотпорни материјали за потребите и челичната индустрија, песоци за пескарење и за кочни системи, индустриска вар.