Загубата на РЖ КПОР ќе се пренесе во акумулирана загуба од претходните години

28

rz kpor

РЖ КПОР донесе предлог одлука за покривање на загубата остварена во текот на минатата година.

“Нето загубата во износ од 1.369.987 денари остварена во 2015 година, се пренесува во акумулирана загуба од претходните години“, стои во предлог одлуката објавена на Македонска берза.