Жито Полог прокнижи загуба од 1,9 милиони денари во првите три месеци

21

zito polog

Жито Полог од Тетово за три месеци оствари загуба од 1.984.000 денари, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Од први јануари до 31-ви марти 2015 година, компанијата прикажа загуба од 7.350.000 денари.

Вкупните приходи од продажба во првото тримесечје од 2016 година беа 70.101.000 денари, од кои целосно се остварени на домашен пазар. Истиот период претходната година, компанијата оствари вкупни приходи од продажба во висина од 79.129.000 денари. Од нив 77.671.000 денари се остварен на домашен, а остатокот од 1.458.000 денари се реализирани на пазари во странство.