Акциите на Комерцијална банка и Алкалоид дел од берзанските индекси SEE LinX и SEE LinX EWI

21

see-link

Комерцијална банка и Алкалоид се компаниите од Македонија чии акции се дел од берзанските индекси SEE LinX и SEE LinX EWI на регионалната платформа СЕЕ Линк.

Од први овој месец, СЕЕ Линк започна со пресметка на индексите SEE LinX и SEE LinX EWI, во коишто се вклучени 10 најактивни и најтргувани акции на регионални компании и тоа пет од Хрватска, три од Бугарија и две од Македонија.

Двата берзански индекса се од истите компании: Advance Terrafund REIT, Sopharma AD Sofia и Monbat AD Sofia од Бугарија, Atlantic Grupa, Ericsson Nikola Tesla, Хрватски телеком, Podravka и Valamar Riviera од Хрватска, додека од Македонија се акциите на Комерцијална банка и Алкалоид.

Базното ниво на секој индекс е поставен на 100 поени и ќе се пресметува во реално време, а ќе биде изразен во евра.