Бетон за девет месеци прокнижи добивка од 14,7 милиони денари

4

Градежната компанија Бетон евидентираше вкупна сеопфатна добивка од 14.744.000 денари, покажува деветмесечниот консолидиран биланс на успех објавен на Македонска берза.

Во периодот јануари – септември лани, компанијата прикажа добивка од 11.994.000 денари.

Вкупните приходи од продажба, заклучно 30-ти септември оваа година, изнесуваа 822.830.000 денари, додека една година претходно беа 1.180.318.000 денари.

Консолидираните извештаи, покрај работењето на матичното друштво ДГ Бетон АД Скопје, го вклучуваат и работењето на друштвата за експлоатација на минерални суровини и тоа: Бетон-Про ДОО Скопје, Бетон-Каменолом ДОО Скопје, Бетон-Рудник ДОО Скопје, како и друштвото за хотелиерство, туризам и услуги Бетон – Хотели дооел Скопје.

Фото: Pexels