Добивката на Триглав Осигурување за резерва и инвестиции

11

Чистата добивка остварена во 2019 година, во износ од 16.210.808 денари се распоредува на: резерви на сигурност (законски дел) во износ од 5.403.603 денари и инвестиции во износ од 10.807.205 денари, стои во предлог одлуката објавена на Македонска берза.

“Неискористениот дел од резервите за инвестиции за 2018 година во износ од 5.879.803 денари се враќа во нераспределената добивка“, стои во предлог одлуката.

Фото: Pixabay