Dove: Поубава си од што мислиш

43

dove 1

Dove направи краток филм во рамките на својата кампања за промоција на реалната убавина, во кој вчудовидувачка е разликата во перцепцијата на самите себе и тоа како не гледаат другите луѓе. За оваа кампања, Dove го ангажираше форензичарот Гил Замора, кој без да ги види, скицираше седум жени според описот што самите го даваат за себе. Потоа ги скицираше според описот што го даваше друго лице кое прв пат ги гледа овие жени. Погледнете ја разликата.

dove 2

dove 3