Мајкрософт се разигра

36

surface-pro-adДа се работеше вака и во нашите компании, вработените со задоволство ќе одеа на работа. Во новата реклама на Мајкрософт, не се талентирани за танц само вработените, туку и шефот, кој како вистински менаџер, мора да биде најдобар.