Нови процедури за издавање лиценци за угостителска дејност и продажба на алкохолни пијалоци

2

Министерството за економија воведува нови процедури со кои ќе се забрза издавањето лиценци за вршење угостителска дејност и за продажба на алкохолни пијалоци.

Согласно процедурите се очекува двојно, односно тројно забрзување на постапката за издавање на лиценците.