Почна пријавувањето за субвенции за купување печки на пелети

3

peleti-1-580x387

Фото: Pixabay

Од денеска почнува пријавувањето за надоместување дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Град Скопје за купување печки на пелети за 2017 година, стои во соопштението на Град Скопје.

Со цел да се стимулираат жителите на Скопје (домаќинствата) за користење обновливи извори на енергија за затоплување на своите домови, коишто минимално ги загадуваат воздухот и почвата и не влијаат врз климатските промени, на жителите кои ќе купат печки на пелети од денот на објавување на Јавниот повик, а заклучно со 22.11.2017 година, Град Скопје ќе им обезбеди поврат на средства во висина од 70%, но не повеќе од 30.000 денари со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик трае седум календарски дена од денот на објавувањето, заклучно со 22.11.2017 година и ќе биде реализиран по принципот “прв дојден прв услужен“.

Јавниот повик е објавен на веб страницата на Град Скопје и во печатени медиуми.

Право на учество на овој Јавен повик имаат жителите на град Скопје (домаќинствата) во општините: Аеродром, Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Чаир, Шуто Оризари, Центар, Ѓорче Петров, Бутел и Сарај, кои ќе купат печка на пелети за затоплување на својот станбен простор од денот на објавувањето на Јавниот повик до денот на завршувањето на повикот и ќе поднесат барање за искористување на правото за надоместок. На Јавниот повик немаат право на учество домаќинствата кои имаат приклучок на градското централно греење, без оглед на тоа дали го користат, како и сопствениците на станбени објекти коишто се сè уште во фаза на изградба и не живеат во објектите.

Купувачот на печка на пелети своето барање за искористување на правото за надоместок на дел од трошоците, заедно со потребната документација, треба да го достави во затворен плик до Град Скопје, булевар Илинден број 82, во архивата на Градот, секој работен ден од 08:00 до 16:00 часот.