Потрошувачка по енергенти во септември

4

Според податоците на Државниот завод за статистика, во септември 2020 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 534.065 МWh електрична енергија, 36.959 мил. Нм3 природен гас, 483.144 тони јаглен и 94.549 тони нафтени продукти.

Бруто-домашното производство на електрична енергија учествува со 85,3% во бруто-домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 97,7% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Фото: Freepik