Потрошувачка по видови енергенти во октомври

3

struja-stekeri-pexels

Фото: Pexels

Вкупната потрошувачка по видови енергенти, во октомври оваа година, изнесува: 564 378 МWh електрична енергија, 23.802 мил. нм3 природен гас, 407.265 тони јаглен и 86.884 тони нафтени продукти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 75,4% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96,9% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.