Преполовен бројот на превезени патници во последното тримесечје од 2020

10

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупниот број превезени патници во патничкиот патен превоз изнесува 10.005.000 во четвртото тримесечје од 2020 година и во однос на истиот период од претходната година е намален за 51,9%. Според видот на превозот, бројот на превезените патници во градскиот превоз е намален за 53,4%, во приградскиот превоз за 48,5%, во меѓуградскиот превоз за 54,8%, а во меѓународниот превоз за 78,6%.

Во четвртото тримесечје од 2020 година, во однос на истиот период од 2019 година, вкупниот број патнички километри во патниот патнички превоз е намален за 75%. Според видот на превозот, бројот на патничките километри во градскиот превоз е намален за 86,9%, во приградскиот превоз за 78,6%, во меѓуградскиот превоз за 65,6%, а во меѓународниот превоз намалувањето изнесува 70%.

Фото: Pexels