Реклами за McDonald’s какви што не сте виделе досега

27

Pinata_Macdonalds

Трите апстрактни анимации се дел од MyBurger кампањата на McDonald’s. Ги изработи финското студио за анимација и илустрација Pinata, а идејата беше да се визуелизира креирањето на три различни бургери дизајнирани од обичните луѓе.