Samsung: Smart TV доживување

24

samsung

Со Smart TV технологијата сликата може да се контролира преку гестови со раката или со гласовни команди. А како изгледа тоа филмски, погледнете ја најновата реклама на Samsung.