Што пишуваат Хрватите за Македонија

18

Хрватските медиуми пишуваат како Македонија успеала да привлече странски инвеститори и во време на криза, за разлика од нив. Сметаат дека клучна улога за тоа има расчистувањето на катастарот, а може да се добие и дозвола за еден ден, ниските даноци и ниската задолженост се исто така примамливи за инвеститорите. Хрватите споредуваат дека кај нив треба да поминат години за да се добие потребната документација за реализирање на проектите. Иако Македонија има највисока стапка на невработеност, има добри макроекономски параметри. И покрај тоа што во Македонија третина од работоспособното население не работи, Владата се надева дека со странските инвестиции ќе го реши овој проблем.