Смешната страна на пијанството

27

reklama

Бидете уметникот, а не платното. Ова е кампањата на најголемиот новозеландски извозник на пиво Steinlager, со која сака да промовира поразумно однесување кога се пие.

r2

r3

r4