Свирење пијано со Gillette

45

gillette-piano

Gillette со агенцијата Grey и уметникот и продуцент Сон Лукс, направија композиција изведена на оригинален начин. Лукс свири на клавијатура поврзана со втора клавијатура преку систем што ги контролира жилетите, кои пак притискаат на клавишите. Рекламата е наменета за да го демонстрира ротациониот капацитет Gillette Flexball технологијата.