Три нови кратки реклами на McDonald’s

28

mcdonalds

Во новата кампања на McDonald’s, во ТВ рекламите главна улога имаат печатените реклами. Во трите кратки ТВ реклами, фокусот е ставен на некои од најпрепознатливите производи од менито на McDonald’s. Рекламите се без дијалог и наменети се за францускиот пазар.