вторник, 29 септември, 2020

Колумни

Сметководствените аномалии се резултат на невообичаени процеси или процедури во сметководствениот систем, како на пример немање на документи, промена на документи, дуплирани плаќања, фотокопирани документи, евидентирање на лажни трошоци и слично.
Дали е можно Македонија да биде правна држава, во неа да владее правото, да има независно судство, граѓаните да се сигурни во судскиот систем и да му веруваат?! Одговорот е НЕ!!! Зошто? Затоа што има слаба, немоќна, неорганизирана Адвокатура.
Со употребата на Pantheon во секојдневното работење, сите податоци кои се генерираат во модулот финансии, лесно и едноставно можат да бидат сублимирани во извештај, во било кое време и за било кој временски период.
Преку глава ти е од шефот и од целата фирма каде што сега работиш? Тогаш, отвори си своја фирма.
Тоа е херојски! Тие кои почнале од нула, кои преземале ризик, кои поверувале во својата идеја и способности и излегле на мегдан, излегле на пазарот. А пазарот е немилосрден. Тоа е местото на кое успеваат само тие кои нудат квалитет и услуга.
Не е тешко да се направи малку поинаков оглас за работа од она на што стандардно сме навикнати. Треба само да научиме да ги гледаме работите малку поинаку и да дадеме појасна слика за тоа што стои навистина зад потребата на компанијата од новиот вработен.
За секоја компанија е предизвик како да ги развиваат и подобруваат вештините и техниките на продажба, како да го одберат вистинскиот пристап и комуникацијата со купувачите.
Победничка компанија - Од било каде, до врвот
За да има ре-брендирање, требало да има брендирање. Многу е пишувано на оваа тема. Сигурно е важна, штом многу се пишува за неа. Сигурно има некоја длабочина и широчина во неа, не ќе да е само фризура....
Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат компаниите во Р. Македонија е како да ги наплатат продадените услуги и производи, што директно ја условува нивната ликвидност. За жал, голем број мали и средни претпријатија секојдневно се затвораат поради проблемот со тековната ликвидност.
Креативното мислење претставува процес на гледање на проблемите или ситуациите од свежа, нова перспектива, која предлага неконвенционални решенија (кои можат да изгледаат збунувачки во прво време) за истите.