вторник, 6 декември, 2022

Колумни

Не е тешко да се направи малку поинаков оглас за работа од она на што стандардно сме навикнати. Треба само да научиме да ги гледаме работите малку поинаку и да дадеме појасна слика за тоа што стои навистина зад потребата на компанијата од новиот вработен.
За секоја компанија е предизвик како да ги развиваат и подобруваат вештините и техниките на продажба, како да го одберат вистинскиот пристап и комуникацијата со купувачите.
Победничка компанија - Од било каде, до врвот
За да има ре-брендирање, требало да има брендирање. Многу е пишувано на оваа тема. Сигурно е важна, штом многу се пишува за неа. Сигурно има некоја длабочина и широчина во неа, не ќе да е само фризура....
Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат компаниите во Р. Македонија е како да ги наплатат продадените услуги и производи, што директно ја условува нивната ликвидност. За жал, голем број мали и средни претпријатија секојдневно се затвораат поради проблемот со тековната ликвидност.
Креативното мислење претставува процес на гледање на проблемите или ситуациите од свежа, нова перспектива, која предлага неконвенционални решенија (кои можат да изгледаат збунувачки во прво време) за истите.