Колумни

Чарлс Дарвин анализирајќи го животот на земјината топка мудро заклучил: “Од праисторијата до денес, на платената не опстанале физички најсилните животински видови, туку оние кои успеале да се прилагодат на новите услови”.
Престанете да му се мешате на приватниот бизнис и оставете го да се бори на пазарот според негово наоѓање. Ако го бива, ќе опстане; ако не го бива, ќе пропадне. Негови пари, негова одлука.
Во услови на брз раст на информатичките технологии и брзата промена на пазарните услови, секоја компанија која сака да напредува и да оствари економски раст, треба да воведе програм за деловно работење кој ќе го покрива работењето на компанијата.
Долговите не се подобруваат со текот на времето, тие не се како виното. Напротив, со текот на времето, долговите се зголемуваат и со тоа се „влошуваат“.
Располагаме со нафта за уште 50-70 години, природен гас за уште 42-90, јаглен за уште 150, ураниум за уште 70 години. Сето ова не наведува на фактот дека е неопходен силен фокус и зголемено ниво на свесност во начинот на кој се троши енергијата.
Дедо ми викаше „Што не се прчкало, не се кози“ – ако не влезеш комплетно во играта, никогаш нема да добиеш. Основачите се специјален сој – приватна фирма за нив не е игра, туку живот. Затоа, рискираат многу нешта за да започнат свој бизнис.
Во програмот за деловно работење PANTHEON, посебно внимание е посветено на човечките ресурси, кои во деловната информатика се често запоставено подрачје.
Законот за финансиска дисциплина кој стопанството долго време го бараше, предвидено е да стапи на сила на 01.01.2014 година. Но, дали од организационен аспект фирмите се спремни за реализација на истиот?
Задоволните купувачи подолго време остануваат лојални, купуваат повеќе, помалку се чувствителни на променита на цените и зборуваат убаво за компанијата. Целта на компанијата не е само да ги добие купувачите, туку, уште поважно е истите и да ги задржи.
Наместо конфликтот секогаш да се представува како деструктивна битка, на него треба да се гледа како на конструктивен предизвик што нуди можност за напредок.
Фирмите треба да се занимаваат со правење пари, а не со трошење време и енергија на задоволување на потребите на администрацијата.
Македонија е мала, има најлоша можна географска положба, нема природни ресурси, обремената е со страотно многу внатрешни проблеми, има многу ниска работна етика, секој на секого се труди да му го потпика.
Малите и средни претпријатија, кога станува збор за донесување на одлука за набавка на деловен софтвер, во својот избор балансираат помеѓу перформансите и квалитетот на понудените решенија, а кои треба оптимално да ги задоволат потребите на компаниите.
Сметководствените аномалии се резултат на невообичаени процеси или процедури во сметководствениот систем, како на пример немање на документи, промена на документи, дуплирани плаќања, фотокопирани документи, евидентирање на лажни трошоци и слично.
Дали е можно Македонија да биде правна држава, во неа да владее правото, да има независно судство, граѓаните да се сигурни во судскиот систем и да му веруваат?! Одговорот е НЕ!!! Зошто? Затоа што има слаба, немоќна, неорганизирана Адвокатура.
Со употребата на Pantheon во секојдневното работење, сите податоци кои се генерираат во модулот финансии, лесно и едноставно можат да бидат сублимирани во извештај, во било кое време и за било кој временски период.
Преку глава ти е од шефот и од целата фирма каде што сега работиш? Тогаш, отвори си своја фирма.
Тоа е херојски! Тие кои почнале од нула, кои преземале ризик, кои поверувале во својата идеја и способности и излегле на мегдан, излегле на пазарот. А пазарот е немилосрден. Тоа е местото на кое успеваат само тие кои нудат квалитет и услуга.
Не е тешко да се направи малку поинаков оглас за работа од она на што стандардно сме навикнати. Треба само да научиме да ги гледаме работите малку поинаку и да дадеме појасна слика за тоа што стои навистина зад потребата на компанијата од новиот вработен.
За секоја компанија е предизвик како да ги развиваат и подобруваат вештините и техниките на продажба, како да го одберат вистинскиот пристап и комуникацијата со купувачите.
Победничка компанија - Од било каде, до врвот
За да има ре-брендирање, требало да има брендирање. Многу е пишувано на оваа тема. Сигурно е важна, штом многу се пишува за неа. Сигурно има некоја длабочина и широчина во неа, не ќе да е само фризура....
Еден од најголемите проблеми со кои се соочуваат компаниите во Р. Македонија е како да ги наплатат продадените услуги и производи, што директно ја условува нивната ликвидност. За жал, голем број мали и средни претпријатија секојдневно се затвораат поради проблемот со тековната ликвидност.
Креативното мислење претставува процес на гледање на проблемите или ситуациите од свежа, нова перспектива, која предлага неконвенционални решенија (кои можат да изгледаат збунувачки во прво време) за истите.