Кој е побрз, желката или зајакот?

31

reklama

Рекламата на Mercedes е модерна верзија на приказната за желката и зајакот.