Пет совети како да создадете култура на креативност во компанијата

4

kreativnost

Фото: Pexels

Во денешно време, ако сакате компанијата да ви опстане на пазарот и да бидете успешни во бизнисот, тогаш константно ви се потребни нови и свежи идеи.

Пред неколку декади компаниите можеа да опстанат на пазарот базирајќи се само на палетата производи што ги нудат. Но, денес е сосема различно затоа што потрошувачите се константно вклучени со нивните непостојани афинитети, што се под големо влијание на медиумите. Затоа за да го придобиете вниманието на потрошувачите, треба да бидете креативни и иновативни.

Прочитајте како можете да создадете култура на креативност во вашата компанија:

Потикнете го креативното размислување во целата организација, а не само на одреден тим задолжен за тоа

Поттикнете лице во лице комуникација

Охрабрете ги вработените да побараат идеи од пријателите или семејството

Понудете им слобода на вработените да споделуваат идеи со вас

Вработете луѓе што имаат претприемачки дух