Бетон проектира добивка од 91,9 милиони денари во 2015

2

beton dg

Градежната компанија Бетон проектира добивка од 91.905.389 денари, стои во Деловниот план објавен на Македонска берза.

Во текот на 2015 година, компанијата планира да оствари 4.427.687.033 денари приходи од работење.

Од друга страна, вкупните трошоци на компанијата ќе бидат во висина од 4.335.781.644 денари.