Дали Eвропејците претпочитаат криптовалути или традиционални средства? (инфографик)

22

Во зависност од тоа каде живеете, инвеститорите може да имаат сосема различни склоности кога станува збор за избор на класи на средства.

На модерен пример, можеме да видиме како различни земји (и региони) постапуваат кога станува збор за криптовалутите. Во рамките на Европската унија – еден од регионите кој доживува побрзо усвојување на криптовалути – ставовите кон инвестирањето може значително да се разликуваат.

Инфографикот на Гилберт Фонтана ја покажува популарноста на криптовалутите меѓу инвеститорите во ЕУ користејќи податоци од Евробарометарот на Европската комисија ја споредува изложеноста на криптовалути во однос на акции, фондови и обврзници.

Популарноста на криптовалутите во Европа во текот на 2022 година

Со оглед на тоа што криптовалутите доживеаја раст на средства како балон, вклучувајќи драматично зголемување на вредноста на преку трилион долари пред да пропаднат, треба да се заклучи дека сите веќе се многу запознаени со овој вид средства.

Но, и покрај огромното зголемување на интересот, сепак постојат разлики меѓу нивото на инвестирање во криптовалути меѓу земјите од Европската унија. Kои земји имаат најголем удел на инвестиции во криптовалути:

Во однос на земјите со пониско ниво на инвестиции во крипто, една забелешка е дека тие обично се побогати и поразвиени земји на ЕУ.
Kако се рангираат земјите на или под 10% крипто-инвестициски праг:

На „дното“ се Франција, Германија и Италија, исто така најголемите економии на ЕУ. На прв поглед, ова може да сугерира дека граѓаните од посилните економии инвестираат помалку во криптовалути. Сепак, важно е да се забележи дека земјите со повисоки нивоа на инвестиции во криптовалути обично се посиромашни.