Осигурување

Согласно неревидираните податоци Групацијата Триглав во 2021 година ги зголеми вкупните приходи на 1,46 милијарди евра (раст од 10% споредено со претходната година) и обезбеди добивка пред оданочување во износ од 132,6 милиони евра (раст од 46% во споредба со претходната година). Добрите резултати потекнуваат од осигурително-техничкиот дел на...
Граѓани, компании и институции лани склучиле речиси 1,5 милиони договори за неживотно осигурување, што е за 30 отсто повеќе од 2020 година. Раст на вложувања во осигурување има кај 15 осигурителни класи, а најзначајни за истакнување, според Агенцијата за супервизија на осигурување, се зголемената побарувачка за патничко осигурување, осигурување...
Кај најголемата доброволна класа – осигурувањето имот исплатените штети пораснале за 13% и достигнале 11,5 милиони евра. Кај приватното здравствено осигурување износот за исплатени штети лани е удвоен во однос на 2020 година. Импозантни растови на исплатени штети има кај малку застапените класи: карго осигурувањето, осигурени кредити и осигурени...
Здравјето е од непроценлива важност за сите нас и е еден од најважните предуслови за квалитетен живот. Но, современиот начин на живот, како и брзото темпо, имаат директно влијание врз нашето здравје и  значително ја наметнуваат потребата за воведување на здрави животни навики. Како компанија која се грижи за своите клиенти, и...
Првите форми на осигурување ги применувале трговците од Вавилон и Кина со цел ограничување на загуба на стоки. Според првиот документиран метод во Хамурабискиот законик, трговецот морал да плати дополнителна сума пари на заемодавачот, како гаранција во случај пратката да биде украдена. Осигурувањето е забележано и кај подароци од...
Еден од врвните приоритети и главен дел од компаниската култура на Diners Club Македонија е грижата за здравјето и благосостојбата на вработените и нивните најблиски. Затоа, од почетокот на оваа година, Diners Club Македонија во соработка со Еуролинк Осигурување обезбеди приватно здравствено осигурување за сите свои вработени, за подобрување и зголемување...
Минатата 2021 година се покажа како една од најскапите години во историјата на осигурувањето, пред се, поради ураганите и зимските бури во САД, соопшти реосигурителната компанија Munich Re, предупредувајќи дека климатските промени ги зголемуваат шансите за екстремни временски настани. Осигурената штета од природни катастрофи минатата година изнесуваше околу 120 милијарди...
Сите вработени во Џонсон Мети во Македонија отсега ќе добиваат приватно здравствено осигурување. Компанијата обезбеди здравствени придобивки од Триглав осигурување за сите вработени, бидејќи нивното здравје е приоритет. „Нашата посветеност за вработените ја покажуваме на дело со воведување нова придобивка - приватно здравствено осигурување. Во соработка со Триглав осигурување, вработените...
Во доброволната класа со најмногу активни договори – осигурување од незгода во првите девет месеци највисоката исплатена штета изнесува 3,6 милиони денари (58.000 евра).
Најголемо учество во вкупното животно осигурување има осигурувањето живот со штедна компонента кое нуди покритие на ризик од смрт, а на истек на договорот осигуреникот си ги враќа вложените пари како да ги штедел. Во овој продукт осигуреници вложиле 13,6 милиони евра за првите девет месеци годинава. Петте компании...
Задолжителната автомобилска одговорност и понатаму останува класа со најголемо учество во вкупната продажба. За првите девет месеци се склучени 490.000 договори за осигурување, а нивната вредност е 3,68 милијарди денари (59,9 милиони евра). Продажбата на овие полиси е зголемена за 20 отсто во однос на 2020 година, нагласуваат од АСО.
По основ на штети покриени со зелен картон осигурителните компании за првите девет месеци исплатиле 215 милиони денари (3,5 милиони евра) или 2 отсто помалку од истиот период лани.
Еуролинк е формирана со капитал од 3,2 милиони евра, а денес капиталот на компанијата достигнува 9,5 милиони евра, што дополнително говори за нејзината стабилност.
Рош Македонија и Триглав Осигурување започнаа стратешка соработка во доменот на доброволното приватно здравствено осигурување, со вклучување на услугите на Foundation Medicine во полисите за осигурување на малигни заболувања. Овој новитет во доменот на дијагностицирање и одредување на терапија кај пациентите со малигни заболувања е дополнување на постоечкото покритие...
Полисите за осигурување на Триглав се достапни на шалтерите во Комерцијална банка со истите услови и поволности што ги нудат двете осигурителни компании.
Осигурувањето од неможност за отплата на кредит на Триглав Осигурување, покрај останатите покритија, нуди и покритие во случај на невработеност.
Како причина за незадоволството на осигурениците, како што истакнуваат, во 50 случаи бил основот за исплата на штета.
Условите за осигурување, кај овој производ на Триглав осигурување Живот, даваат можност кон ова осигурување да се додадат дополнителните осигурувањата со покритие за последици од несреќен случај и тешко болни состојби.
НЛБ Банка Скопје, во соработка со Триглав Осигурување Живот, ја збогатува својата понуда на небанкарски финансиски производи и воведува нов производ - Unit Linked, продажба на осигурителни полиси за инвестициско осигурување на живот. Unit Linked е производ преку кој средствата на клиентот се вложуваат во инвестициски фондови, со истовремено издавање на...
-Скопје и Смелт - Инг ДОО – Скопје континуирано остваруваат добри деловни резултати. Како општествено одговорни компании кои имаат за цел ги да мотивираат и задржат своите вработени, одлучија да им обезбедат квалитетно осигурување, притоа демонстрирајќи висока морална одговорност за секој вработен.
Кај најмасовната доброволна класа – осигурувањето од незгода за првите шест месеци се исплатени 3.573 оштетни побарувања и тоа на исто ниво во однос на лани. Вредноста која осигурителните друштва ја платиле на осигуреници изнесува 249,4 милиони денари (4,05 мил.евра).
Во првата половина на годинава банките продале осигурителни полиси во вредност од 100 милиони денари.
Највредната полиса за карго покрива штети до износ од 3,4 милијарди денари (56 милиони евра) со што се осигурени сите пратки кои ќе се реализираат во периодот за кој важи договорот за осигурување.
Кредитите и кредитните картички станаа наша слатка навика за финансирање на нашите потреби, желби и соништа. Практично, сите живееме живот на кредит. Но, дали сте пресметале колку изнесува Вашето кредитно задолжување? Колку Вашето семејство финансиски зависи од Вас?  Во најлош случај, дали на Вашето семејство ќе му оставите долг или наследство? Ризико полисата за осигурување на живот на...