вторник, 9 август, 2022

Осигурување

Во доброволната класа со најмногу активни договори – осигурување од незгода во првите девет месеци највисоката исплатена штета изнесува 3,6 милиони денари (58.000 евра).
Најголемо учество во вкупното животно осигурување има осигурувањето живот со штедна компонента кое нуди покритие на ризик од смрт, а на истек на договорот осигуреникот си ги враќа вложените пари како да ги штедел. Во овој продукт осигуреници вложиле 13,6 милиони евра за првите девет месеци годинава. Петте компании...
Задолжителната автомобилска одговорност и понатаму останува класа со најголемо учество во вкупната продажба. За првите девет месеци се склучени 490.000 договори за осигурување, а нивната вредност е 3,68 милијарди денари (59,9 милиони евра). Продажбата на овие полиси е зголемена за 20 отсто во однос на 2020 година, нагласуваат од АСО.
По основ на штети покриени со зелен картон осигурителните компании за првите девет месеци исплатиле 215 милиони денари (3,5 милиони евра) или 2 отсто помалку од истиот период лани.
Еуролинк е формирана со капитал од 3,2 милиони евра, а денес капиталот на компанијата достигнува 9,5 милиони евра, што дополнително говори за нејзината стабилност.
Рош Македонија и Триглав Осигурување започнаа стратешка соработка во доменот на доброволното приватно здравствено осигурување, со вклучување на услугите на Foundation Medicine во полисите за осигурување на малигни заболувања. Овој новитет во доменот на дијагностицирање и одредување на терапија кај пациентите со малигни заболувања е дополнување на постоечкото покритие...
Полисите за осигурување на Триглав се достапни на шалтерите во Комерцијална банка со истите услови и поволности што ги нудат двете осигурителни компании.
Осигурувањето од неможност за отплата на кредит на Триглав Осигурување, покрај останатите покритија, нуди и покритие во случај на невработеност.
Како причина за незадоволството на осигурениците, како што истакнуваат, во 50 случаи бил основот за исплата на штета.
Условите за осигурување, кај овој производ на Триглав осигурување Живот, даваат можност кон ова осигурување да се додадат дополнителните осигурувањата со покритие за последици од несреќен случај и тешко болни состојби.
НЛБ Банка Скопје, во соработка со Триглав Осигурување Живот, ја збогатува својата понуда на небанкарски финансиски производи и воведува нов производ - Unit Linked, продажба на осигурителни полиси за инвестициско осигурување на живот. Unit Linked е производ преку кој средствата на клиентот се вложуваат во инвестициски фондови, со истовремено издавање на...
-Скопје и Смелт - Инг ДОО – Скопје континуирано остваруваат добри деловни резултати. Како општествено одговорни компании кои имаат за цел ги да мотивираат и задржат своите вработени, одлучија да им обезбедат квалитетно осигурување, притоа демонстрирајќи висока морална одговорност за секој вработен.
Кај најмасовната доброволна класа – осигурувањето од незгода за првите шест месеци се исплатени 3.573 оштетни побарувања и тоа на исто ниво во однос на лани. Вредноста која осигурителните друштва ја платиле на осигуреници изнесува 249,4 милиони денари (4,05 мил.евра).
Во првата половина на годинава банките продале осигурителни полиси во вредност од 100 милиони денари.
Највредната полиса за карго покрива штети до износ од 3,4 милијарди денари (56 милиони евра) со што се осигурени сите пратки кои ќе се реализираат во периодот за кој важи договорот за осигурување.
Кредитите и кредитните картички станаа наша слатка навика за финансирање на нашите потреби, желби и соништа. Практично, сите живееме живот на кредит. Но, дали сте пресметале колку изнесува Вашето кредитно задолжување? Колку Вашето семејство финансиски зависи од Вас?  Во најлош случај, дали на Вашето семејство ќе му оставите долг или наследство? Ризико полисата за осигурување на живот на...
Новото партнерство има за цел да ја зголеми понудата на банкоосигурување на македонскиот осигурителен пазар и да обезбеди комплетна услуга за кредитокорисниците во Комерцијална банка.
Истовремено, во полиси за осигурување живот граѓани и компании (за нивни вработени) вложиле 14,8 милиони евра или 9,6 отсто повеќе од истиот период 2020 година, покажуваат официјалните податоци на Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО).
Земјоделци и сточари наплатиле вкупно 162 милиона денари од штети покриени со осигурителни полиси за првите шест месеци оваа година
Друг начин да заштедите повеќе пари на крајот на месецот лежи во справувањето со “скапите“ навики.
Наградата за успешен бизнис лидер на настан организиран од познатата Business Elite Awards оваа недела во Истанбул,Турција на свечен церемонијален настан ја прими Вилма Учета Дузлевска, долгогодишен извршен директор и голем познавач во областа на осигурувањето. Нејзината номинација следи по резултатите и неколкукратното зголемување на активите на компаниите кои ги управуваше во последниве децении. Од...
Во првото полугодие се продадени 9.870 полиси за приватно здравствено осигурување што е за 46 отсто повеќе од истиот период во 2020 година.
Согласно редовниот годишен преглед на рејтингот, Агенцијата за кредитен рејтинг Стандард енд Пурс го потврди силниот рејтинг „А“ за финансиска моќ на Сава Ре а.д. и Заваровалница Сава а.д. Како што се наведува, прогнозата е „ стабилна “.
Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен преглед, на ден 13. 9. 2021г. на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и на  друштвото ќерка Позаваровалница Триглав РЕ, повторно им ги потврди долгорочната кредитна оценка и бонитетната...