Триглав осигурување Живот ги објави добитниците од наградната игра за склучување на полиса за осигурување на живот

22

Триглав осигурување Живот ги објавува добитниците од наградната игра за склучување на полиса за осигурување на живот, која е поврзана со вложување во инвестициски фонд Балансиран на КБ Публикум инвест.

Добитници на 3 велосипеди се:

  1. Дејан Стефаноски – Охрид
  2. Анриета Наумовска – Скопје
  3. Драган Иванов – Скопје

Извлекувањето на наградените се изврши во просториите на Компанијата на ден 03.10.2022 година во 12.00 часот, во присуство на комисија за контрола на извлекувањето и овластен Нотар.

Честитки за добитниците на наградите.

Сѐ ќе биде во ред.

Триглав осигурување Живот