Македонски Телеком ќе исплати дивиденда за 2020 година

18

Успешното работење и позитивните резултати што Македонски Телеком ги оствари во 2020 година, придонесоа и за зголемување на дивидендата и дивидендниот принос по акција.

Според Одлуката на Собранието на акционери, ќе се исплати дивиденда во бруто износ од 16,02 денари по акција, што е зголемување во однос на 2019 година, кога се исплатени 15,4 денари по акција. Воедно дивидендниот принос по акција е зголемен за 6%, од 4,8% за 2019 година на 5,1% за 2020 година, се вели во соопштението на компанијата.

Од зголемувањето на приходите во 2020 година, бенефит ќе имаат и акционерите.

Исплатата на дивиденда за 2020 година ќе се изврши на 22.09.2021 година, а право на дивиденда имаат сите акционери кои се евидентирани во Книгата на акционери на Македонски Телеком на 15.07.2021 година.

Повеќе детали околу износот и начинот на исплата на дивидендата како и достава на податоците може да најдете на следниот линк.