НЛБ Банка не успеа да обезбеди принуден откуп на акциите од Комерцијална банка

41

Со понудата за преземање, мнозинскиот сопственик на  српската Комерцијална банка, словенечката НЛБ банка, не успеа да го надмине прагот од 90 % и со тоа да создаде услови за присилно купување на акции од преостанатите малцински акционери, соопшти брокерската куќа Моментум.

НЛБ купи 4,8% од обичните акции на Комерцијална по цена од 3.315,47 динари, со понуда склучена на 9 април, со што достигна сопственички удел помал од 88 %.

Според сегашните закони, за присилна набавка на акции, мнозинскиот сопственик треба да го надмине прагот од 90% од акциите.

Кога станува збор за приоритетните акции на истиот издавач, во кои НЛБ не поседуваше никакви акции, таа успеа да купи 15,3 % од вкупниот број по цена од 934,72 динари по акција.

Цената во понудата за преземање беше идентична со цената по која НЛБ плати за контролен удел во државата, додека цената за претпочитаните акции беше поставена како шестмесечен пондериран просек на тргување на Белградската берза.