Тренчевска: Креираме работни места барани на пазарот на трудот, обезбедивме 424 обуки  за ИТ вештини

12

Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска денеска учествуваше на конференцијата Skills4FutureWeek: „Патот кон трансформациски промени”. Тридневната конференција се  реализира во рамките на проектот „Премостување на јазот кај дигиталните вештини за создавање нови и подобри работни места” поддржан од Британската амбасада во Скопје.  Министерката Тренчевска во својот говор, рече дека паралелно со светските технолошки достигнувања,  Владата креира работни вештини најбарани на пазарот на трудот. Таа посочи дека образованието е единствениот начин уште од мали нозе, побрзо да се подготвиме за предизвиците на новото време и дека како држава вложуваме во дигиталната писменост.

„Како Влада настојуваме да бидеме во чекор со понудата и побарувачката на динамичниот пазар на труд.  Свесни за новите потреби на пазарот на трудот со новиот Оперативен план за 2022 година, интервениравме  со мерки за обука за напредни ИТ вештини, бидејќи работните места во иднина ќе бидат во брзорастечкиот ИТ сектор. За оваа година  обезбедивме  424 обуки за невработени лица.   На овој начин на нашите граѓани  им овозможуваме да се стекнат со знаења  за полесна вработливост. Развојот на технологијата, пред се  „екслозијата” од нови теми и научни области,  треба  да го искористиме и за премостување на сиромаштијата, невработеноста и нееднаквоста”, рече министерката Тренчевска.

Министерката информираше дека преку Моделот за преглед на занимања, младите можат побрзо да се информираат за понудата и побарувачката на работна сила на македонскиот пазар на труд,, бидејќи на веб-платформа (www.zanimanja.mk) има прикачено и опишано 74 барани занимања на пазарот на трудот.

Заменик амбасадорката во Британската амбасада Џулија Смит рече дека младите треба да се подготвени за иднината.

„За да бидеме во можност да се градиме просперитет во иднина, треба да се замислиме себеси и нашите семејства во иднината. Треба да си дозволиме да размислуваме напред. Затоа и ја поддржавме Националната развојна стратегија за Северна Македонија 2022- 2042 каде што значаен дел се посветува и на човечкиот капитал. И токму овој настан е токму тоа – човечкиот капитал на оваа земја. Она што децата и младината на денешницата треба да научат е да бидат подготвени да одговорат на економските барања на иднината”, рече заменик амбасадорката Смит.

За имплементаторот на проектот – Програмата за развој на Обединетите нации, развојот на вештините е потенцијално поле за генерирање одржливи вработувања и развој на  компетативна бизнис средина.

„Креирањето можности за работа е еден од приоритетите на УНДП во државата и тоа преку дизајнирање и развој на нови модели за учење на дигиталните вештини преку кои ќе се зајакнат, активираат и поддржат различни категории граѓани. Дигитализацијата на сите пори во општеството, а посебно во бизнис сферата, ќе продолжи да ја го менува начинот на кој организациите, владите, но и поединците одговараат на моменталните предизвици со кои што се соочува светот,”  рече постојаниот претставник на УНДПМК Армен Григорјан.

За Менсур Ндалби од Централната служба на УНДП во Њујорк дигитализација е начин како да опстанеме во овие околности со кои што се соочува светот денеска.

На конференцијата 40тина говорници од државата и регионот, ќе дебатираат и разговараат за идните вештини и знаења за  подобри позиции во економијата, за светскиот тренд на вмрежување на компании, стартапи и други ентитети за заеднички развој на иновациските и технолошки капацитети, вештини и партнерства и како да се изгради идниот екосистем на иновативни вештини во Република Северна Македонија

Во рамките на проектот, во изминативе две години  околу 400 професионалци од индустријата, практичари и студенти се обучуваат за нови вештини поврзани со новите технологии и користењето на модерните софтверски решенија важни за градежништво, текстил и обновливи извори на енергија организирани од новоформираниот Центар за нови вештини #SkillsNext при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.

Владата на Република Северна Македонија работи на новата   „Националната стратегија за ИКТ 2021 – 2025″ која се фокусира на утврдување на приоритетните области во ИКТ-секторот.  Целта на Стратегијата е да ја подготви државата за сестрана и агилна дигитална иднина бидејќи дигиталните технологии, кои ја овозможуваат трансформацијата, ќе обезбедат подобар квалитет на живот во општеството.