Во Република Српска најмладиот пензионер има 24 години, а најстариот дури 107

271

Најмладиот пензионер во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во Република Српска има 24 години, а најстариот 107 години. Најмладиот пензионер е корисник на инвалидска пензија, додека најстариот пензионер е жена жителка во Војводина, која веќе 43 години прима семејна пензија.

Меѓу најмладите пензионери се и 26-годишник од Бања Лука и 29-годишник од Теслиќ кои се корисници на инвалидска пензија.

Кога станува збор за старосната пензија, најмладиот корисник има 45 години и живее во Мостар, а меѓу најмладите корисници на старосната пензија се 46-годишник од Мркоњиќ.

Во однос на годините на живеење во евиденцијата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Српска, има 29 пензионери кои имаат 100 и повеќе години. Меѓу оние што го доживеале 100-от роденден, има 21 жена и осум мажи.

Вториот најстар корисник на пензискиот фонд на Република Српска е жител во Србија, Војводина веќе 103 години и прима пензија повеќе од половина век, цели 52 години. Најстариот пензионер од 107 години не е истовремено корисник со најдолг период на користење на пензијата. Овој статус припаѓа на пет години помлада жена која има 102 години и добива семејна пензија 61 година и живее во Република Српска.

Меѓу 267.479 корисници на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Српска, има 3.364 пензионери на возраст од 90 до 100 години, што е 1,2% од вкупниот број корисници на правата на овој фонд.

“Ова индиректно потврдува дека животниот век на населението на територијата на Република Српска и Босна и Херцеговина е продолжен и дека тој континуирано се продолжува“, проценуваат од Фондот.

Од 3.364 пензионери во десеттата деценија од животот, 1.298 се корисници на старосна пензија. Меѓу нив поголемиот дел се мажи или 965, а 333 се жени. Вкупно 406 корисници од оваа категорија добиваат инвалидска пензија, од кои 236 се мажи и 170 се жени. Исто така, во оваа возрасна група има 1.660 корисници на право на семејна пензија. Фондот наведува дека просечната возраст на нивните корисници на лична пензија – возраст и инвалидитет – е 70,4 години.

Ако се земат предвид сите три типа на права – старост, инвалидитет и семејна пензија, тогаш просечната старост на корисниците на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Српска е 70,5 години.