AMD игра во пазарни сегменти во вредност од 100 милијарди долари

16

Според финансиските аналитичари, AMD во наредните години ќе може да претендира во дел од пазарите со кумулативен промет од 100 милијарди долари годишно, прогнозираат финансиски аналитичари.

Уште во март 2020 година, на состанок со аналитичари, раководството на AMD објави дека во наредните години компанијата ќе покрива пазарни сегменти со вкупен обрт до 79 милијарди долари годишно. Експертите на Wells Fargo веруваат дека ситуацијата на пазарот е променета оттогаш и AMD ќе може да смета на идно присуство во пазарните сегменти со годишен обрт од најмалку 100 милијарди долари.

Експертите цитирани од Seeking Alpha веруваат дека големината на пазарот на компјутерски процесори треба да се прилагоди од 32 на 40 милијарди долари, како и да се земе предвид потенцијалното зголемување на прометот од стекнувањето на Xilinx, што ќе отвори пристап на AMD до пазар, со годишен капацитет од најмалку 8,5 милијарди долари.

Сегментот на сервери исто така има одлични изгледи, со очекуван раст на приходите во просек од 5-9% годишно. Не треба да се заборави дека во сегментот на игри AMD има добар потенцијал да го зголеми својот удел на пазарот, велат претставници на KeyBanc.

Производите на AMD се подобро претставени во сегментот на „cloud computing“ отколку во сегментот на претпријатијата, а тоа ќе и обезбеди на компанијата добра динамика на раст на приходите. Севкупно, за три до пет години AMD ќе може да биде присутна во пазарните сегменти со годишен обрт од најмалку 100-110 милијарди долари.

Просечната стапка на раст на приходите на AMD во следните неколку години ќе достигне 15%, а во сегментот на серверите ќе биде уште поголема. Сето ова ќе придонесе за зголемување на профитните маржи на компанијата. Ако во 2020 година беше 45%, за неколку години сосема е можно да се зголеми на 55%.

Сегашната цена на акцијата на AMD е 132,14 долари по акција, но експертите на Wells Fargo предвидуваат зголемување до 180 долари. Нивните колеги од KeyBanc ги проценуваат изгледите за акциите на AMD малку поштедливо – на 155 долари по акција, но го забележуваат високиот потенцијал на производите на брендот во сегментот на сервери оваа година.