До 31-ви март поднесување коригирано барање за враќање на финансиска поддршка и претворање во грант

58

Управата за јавни приходи (УЈП) ги известува сметководителите, физичките лица кои вршат самостојна дејност, како и работодавачите кои го искористиле правото на финансиска поддршка за справување со здравствено-економската криза предизвикана од коронавирусот COVID-19 и поднеле некомплетно барање за пресметување на износот за враќање односно претворање во грант на финансиската поддршка до крајниот рок на поднесување 25.03.2021 година, дека најдоцна до 31.03.2021 година ќе може да поднесуваат нов – коригиран образец:

  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година -образец ДБ-БВ-ФП-2
  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година – образец ДБ-БВ-ФП-1
  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година образец ДБ-БВ-СПЗСО
  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на финансиски средства образец ДБ-БВ-ФП.
  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година образец ДД-ГДВП/БВФП-1,
  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената финансиска поддршка за исплата на плати за месеците октомври, ноември и декември 2020 година образец ДД-ГДВП/БВФП-2
  • Барање за пресметување на износот за враќање на примената субвенција за исплата на придонеси од задолжително осигурување за месеците април, мај и јуни 2020 година образец ДД-ГДВП/БВ-СПЗСО
  • Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант образец Б-ПФПГ.

Фото: Pexels