Европа зависна од увоз на лекови од Азија

14

Две третини од активните состојки што се потребни за производство на генерички лекови се произведуваат во Азија, што ја потврдува зависноста на Европа од увоз на лекови, покажува студија што ја пренесува Ројтерс.

На почетокот на пандемијата, европските влади беа вознемирени поради привремената забрана за извоз на одредени производи важни за лекување на болни лица од страна на Индија. Оваа земја е меѓу водечките светски производители на состојки за лекови, па нејзиниот потег предизвика загриженост од можни прекини во снабдувањето со лекови.

Министрите за здравство на земјите членки на Европската унија ветиле дека ќе го зајакнат домашното производство на лекови за да се спречи евентуален недостиг.

Во анализата на глобалното производство на 565 активни фармацевтски состојки, германското здружение на генерички производители, Pro Generika, утврдило дека 63% од сертификатите за квалитет, се издадени во Азија.

Во 2000-та година Азија издала 31% од овие сертификати. Повеќе од 80% од азиските сертификати се на производители од Кина и Индија.

Само 31% од сертификатите за активни состојки се издадени во Европа, во однос на 59% во 2000-та година. Производителите најчесто се стационирани во Италија, Германија, Шпанија и Франција. Австрија, исто така, вложува во зголемување на производните капацитети за производство на антибиотици.

Во изминатите две децении производството од Европа се пресели во Азија поради ценовните притисоци и пониските регулаторни стандарди.

Оригинаторен лек е лек којшто е лиценциран од страна на националните регулаторни тела врз основа на комплетно досие за регистрација, односно одобрена индикација(и) за употреба кои се доделени на основа на комплетни податоци за квалитетот, ефикасноста и безбедноста на лекот. Генеричкиот  лек содржи еквивалентна количина на истата активна супстанција, има ист квалитет и подеднакво е ефикасен и безбеден како и оригинаторнот лек, потврдено со документација за регистрација и биоеквивалентни испитувања, но воглавно цената на чинење е многу пониска. Генеричките лекови се одобрени од регулаторните органи врз основа на податоци за фармацевтска еквивалентност и биоеквивалентност со оригинаторските, иако тие во одредени случаи може да содржат и различни ексципиенси, доколку тоа е соодветно оправдано.

Фото: Freepik