ФЕД ќе прибегне кон непопуларни мерки за стабилизирање на цените

24

Претседателот на Федералните резерви Џером Пауел во вторникот ја истакна потребата централната банка да биде ослободена од политичкото влијание.
Во говорот одржан во седиштето на шведската Риксбанк во Стокхолм, Пауел истакна дека стабилизирањето на цените бара донесување тешки одлуки кои можеби се политички непопуларни.

„Стабилноста на цените е основа на здрава економија и обезбедува немерливи придобивки за јавноста со текот на времето. Но, повторното воспоставување на ценовната стабилност кога инфлацијата е висока може да бара мерки кои се непопуларни на краток рок, бидејќи ги зголемуваме каматните стапки за да ја забавиме економијата“, рече претседателот во подготвените забелешки.

„Отсуството на директна политичка контрола врз нашите одлуки ни овозможува да ги преземеме овие неопходни мерки без да ги земеме предвид краткорочните политички фактори“, додаде тој.