Групација Триглав: Раст на профитот во првата половина од годината за 41%

23

Групацијата Триглав ја заврши првата половина од оваа година со нето добивка од 47 милиони евра, што е за 41 отсто повеќе отколку во истиот период минатата година. Вкупните бруто премии изнесуваат 731 милион евра, што претставува зголемување од 9%.

“Задоволни сме од постигнатото“, рече Андреј Слапар, претседател на Управниот одбор на „Заваровалница Триглав“.

Во споредба со првото полугодие од минатата година, нето добивката на сопствениците на контролната компанија се зголеми во првите шест месеци годинава за 41 отсто, додека нето добивката се зголеми за 40 отсто. Во двата случаи, изнесуваше 47 милиони евра.

Групата Заваровалница Триглав оствари раст на премиите на сите пазари и во сите три сегменти на осигурување, објави Заваровалница Триглав на веб -страницата на Љубљанската берза.

Во Словенија растот беше седум проценти, што е за четири процентни поени над пазарот, а на пазарите надвор од Словенија – 16 проценти. Во споредба со првото полугодие од минатата година, премиите за неживотно осигурување се зголемија за 10% годинава, премиите за животно и пензиско осигурување за 9%, а премиите за здравствено осигурување за 1%.

За разлика од првиот квартал, имаше големи загуби во вториот квартал, проценети на шест милиони евра.

Групата имаше шест проценти повеќе технички резерви формирани во првата половина од оваа година отколку на крајот на 2020 година.

Во управувањето со средствата на клиентите во заеднички фондови и преку индивидуално управување, Групацијата го зголеми обемот на средства под управување за 20 проценти до 1,39 милијарди евра во споредба со крајот на 2020 година.

“Врз основа на тековните операции и земајќи ја предвид проектираната состојба до крајот на годината, проценуваме дека ќе оствариме годишна добивка во планираниот опсег помеѓу 85 и 95 милиони евра“, рече Слапар.

Самата Заваровалница Триглав инкасира 437,9 милиони бруто премии за осигурување. Добивката на осигурителната компанија пред оданочување изнесува 32,3 милиони евра и е за два проценти повисока отколку во првото полугодие од минатата година.

Нето добивката беше на минатогодишното ниво, на 26,4 милиони евра.